De Alias Manager biedt functies voor periodieke facturering (betaling van periodiek gefactureerde diensten) en andere specifieke toepassingen met kaartnummeraliassen (opslag van klantenprofielen op uw website bijvoorbeeld).

Een alias is een identificatie voor een kaartnummer en de vervaldatum van de kaart en kan gebruikt worden om andere betalingen in de toekomst aan te vragen. Deze alias wordt aan een enkele merchant gekoppeld en kan niet door een derde gebruikt worden.

Dankzij de Alias Manager voor periodieke facturering (recurring) hoeven merchants die Batch, DirectLink en/of e-Terminal gebruiken de financiële gegevens van hun klanten na de eerste betaling niet op te slaan. Merchants die e-Commerce gebruiken, hoeven nooit in contact te komen met de financiële gegevens van hun klanten of hen op te slaan. Dit beperkt de risico’s en investeringen met betrekking tot de veilige opslag van de financiële gegevens van klanten. De Alias Manager laat het gebruik van een veilig periodiek factureringssysteem toe zonder dat de merchant zijn systeem PCI-compatibel hoeft te maken.

Zelfs wanneer de Alias Manager in uw account actief is, kunt u nog altijd transacties uitvoeren zonder een alias te specificeren.

Wanneer u in de e-Commerce-modus werkt, vragen we de klant of zijn financieel profiel opgeslagen mag worden. Aangezien ons systeem in overeenstemming is met de wetgeving betreffende de persoonlijke levenssfeer, kan een kaarthouder ons weigeren om zijn financieel profiel op te slaan. In dat geval kan de merchant beslissen om de transactie af te breken als de aanmaak van een alias cruciaal is.

Deze beperking is niet van toepassing op de andere modi, waarbij de merchant zelf de financiële gegevens van de kaarthouder invoert.

Dit document beschrijft de integratie van de optie “Alias Manager in de toepassing van de merchant (e-Commerce / DirectLink / Batch / e-Terminal). Deze optiehandleiding moet samen met de integratiehandleidingen van e-Commerce / DirectLink / Batch / e-Terminal gelezen worden.