1 Leverings- en facturatiegegevens
2 Bestelgegevens ("ITEM"-parameters)
3 Travel data (Reizen)

1 Leverings- en facturatiegegevens

Bij sommige betaalmethodes moet u gedetailleerde leveringsgegevens verzenden. Gebruik hiervoor de volgende velden:

Formaat: AN= Alfanumeriek / N=Numeriek, maximum aantal aanvaarde tekens
Veld
Omschrijving
Formaat
CIVILITY
Factuur: aanhef (Dhr., Mevr, Dr., enz.)
AN, 5
CUID
Sociale-zekerheidsnummer/registratienummer bedrijf
AN, 50
ECOM_BILLTO_POSTAL_CITY
Factuur: plaats
AN, 40
ECOM_BILLTO_POSTAL_COUNTRYCODE
Factuur: landcode (BE, FR, NL, DE, enz.)
AN, 2
ECOM_BILLTO_POSTAL_NAME_FIRST
Factuur: voornaam
AN, 35
ECOM_BILLTO_POSTAL_NAME_LAST
Factuur: familienaam
AN, 35
ECOM_BILLTO_POSTAL_POSTALCODE
Factuur: postcode
AN, 10
ECOM_BILLTO_POSTAL_STREET_LINE1
Factuur: adres
AN, 35
ECOM_BILLTO_POSTAL_STREET_NUMBER
Factuur: huisnummer
AN, 10
ECOM_SHIPTO_DOB
Geboortedatum
jjjj-MM-dd
ECOM_SHIPTO_ONLINE_EMAIL
Levering: e-mailadres
AN, 50
ECOM_SHIPTO_POSTAL_CITY
Levering: plaats
AN, 25
ECOM_SHIPTO_POSTAL_COUNTRYCODE
Factuur: landcode (BE, FR, NL, DE, enz.)
AN, 2
ECOM_SHIPTO_POSTAL_NAME_FIRST
Levering: voornaam
AN, 35
ECOM_SHIPTO_POSTAL_NAME_LAST
Levering: familienaam
AN, 35
ECOM_SHIPTO_POSTAL_NAME_PREFIX
Levering: burgerlijke staat (Dhr, Mevr, enz.)
AN, 10
ECOM_SHIPTO_POSTAL_POSTALCODE
Levering: postcode
AN, 10
ECOM_SHIPTO_POSTAL_STATE
Levering: staat (ISO-code*) AN, 2
ECOM_SHIPTO_POSTAL_STREET_LINE1 Levering: adres AN, 35
ECOM_SHIPTO_POSTAL_STREET_NUMBER Levering: huisnummer AN, 10
ORDERSHIPCOST
Leveringskosten N
ORDERSHIPMETH
Leveringsmethode AN, 25
ORDERSHIPTAXCODE
Belastingcode levering N

(*ISO-codes voor staten in de VS vindt u hier. Voorbeeld: AL (Alabama), FL (Florida))

2 Bestelgegevens ("ITEM"-parameters)

Bij sommige betaalmethodes moet u gedetailleerde bestelgegevens doorsturen. U kunt dit doen met behulp van de volgende velden:

Formaat: AN= Alfanumeriek / N=Numeriek, maximum aantal aanvaarde tekens
Parameter Omschrijving
Formaat
ITEMATTRIBUTES*xx*
Item-eigenschappen (grootte, kleur enz.) (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMATTRIBUTES1, ITEMATTRIBUTES2, etc.)
AN, 50
ITEMCATEGORY*xx*
Item-categorie (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMCATEGORY1, ITEMCATEGORY2, etc.)
AN, 50
ITEMCOMMENTS*xx*
Opmerkingen bij het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMCOMMENTS1, ITEMCOMMENTS2, etc.)
AN, 255
ITEMDESC*xx*
Omschrijving van het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMDESC1, ITEMDESC2, etc.)
AN, 16
ITEMDISCOUNT*xx*
Korting op het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMDISCOUNT1, ITEMDISCOUNT2, etc.)
N, 10
ITEMID*xx*
Identificering van het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMID1, ITEMID2, etc.)
AN, 15
ITEMNAME*xx*
Item-naam (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMNAME1, ITEMNAME2, etc.) AN, 40
ITEMPRICE*xx*
Item-prijs (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMPRICE1, ITEMPRICE2, etc.) N, 50
ITEMQUANT*xx*
Item-hoeveelheid (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMQUANT1, ITEMQUANT2, etc.) N, 50
ITEMQUANTORIG*xx*
Maximale hoeveelheid per item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMQUANTORIG1, ITEMQUANTORIG2, etc.)
AN, 50
ITEMUNITOFMEASURE*xx*
Maateenheid van het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMUNITOFMEASURE1, ITEMUNITOFMEASURE2, etc.)
AN, 50
ITEMVAT*xx* Btw-bedrag van het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMVAT1, ITEMVAT2, etc.)
N, 50
ITEMVATCODE*xx*
Btw-code van het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMVATCODE1, ITEMVATCODE2, etc.) N, 50
ITEMWEIGHT*xx*
Gewicht van het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMWEIGHT1, ITEMWEIGHT2, etc.) N, 10

3 Travel data (Reizen)

U kunt aanvullende gegevens voor reistransacties verzenden als uw acquirer die gegevens kan ontvangen en verwerken.

De verborgen velden voor reisgegevens zijn de volgende:

<input type="hidden" name="DATATYPE" value="">
<input type="hidden" name="AIAIRNAME" value="">
<input type="hidden" name="AITINUM" value="">
<input type="hidden" name="AITIDATE" value="">
<input type="hidden" name="AICONJTI" value="">
<input type="hidden" name="AIPASNAME" value="">
<input type="hidden" name="AIEXTRAPASNAME1" value="">
<input type="hidden" name="AICHDET" value="">
<input type="hidden" name="AIAIRTAX" value="">
<input type="hidden" name="AIVATAMNT" value="">
<input type="hidden" name="AIVATAPPL" value="">
<input type="hidden" name="AITYPCH" value="">
<input type="hidden" name="AIEYCD" value="">
<input type="hidden" name="AIIRST" value="">
<input type="hidden" name="AIORCITY1" value="">
<input type="hidden" name="AIORCITYL1" value="">
<input type="hidden" name="AIDESTCITY1" value="">
<input type="hidden" name="AIDESTCITYL1" value="">
<input type="hidden" name="AISTOPOV1" value="">
<input type="hidden" name="AICARRIER1" value="">
<input type="hidden" name="AIBOOKIND1" value="">
<input type="hidden" name="AIFLNUM1" value="">
<input type="hidden" name="AIFLDATE1" value="">
<input type="hidden" name="AICLASS1" value="">

Formaat: AN= Alfanumeriek / N=Numeriek, maximum aantal aanvaarde tekens
Veld
Omschrijving Formaat Verplicht
DATATYPE "TRAVEL" TRAVEL Ja
AIAIRNAME Naam van de luchtvaartmaatschappij AN, 20 Nee
AITINUM

Ticketnummer

Air+ definieert deze zone als volgt: 3 cijfers voor het prefix van de luchtvaartmaatschappij (gevuld met nullen als het type ticket <> BSP + 10 tekens voor het ticketnummer). Andere acquirers splitsen deze zone niet – het is gewoon het ticketnummer.

AN, 16 Ja
AITIDATE Uitgiftedatum van het ticket De standaardwaarde is de transactiedatum. MM/DD/JJJJ of JJJJMMDD Nee
AICONJTI Combinatieticket AN, 3 Nee
AIPASNAME Naam van de hoofdpassagier. De standaardwaarde is de naam van de creditcardhouder. AN, 49 Nee/Ja*
AIEXTRAPASNAME1 Naam van extra passagier voor Passenger Name Records (PNR's) met meer dan één passagier. Dit veld kan tot 5 keer worden herhaald (d.w.z. voor 5 extra passagiers), waarbij u het cijfer aan het eind van de veldnaam wijzigt. AN, 49 Nee/Ja*
AICHDET Aanrekeningsgegevens. Vrij in te vullen beschrijving of verwijzing. AN, 49 Nee
AIAIRTAX Luchthavenbelastingen num x100 => geen decimalen Nee
AIVATAMNT btw-bedrag num x100 => geen decimalen Nee
AIVATAPPL Vlag btw van toepassing. Ondersteunde waarden:
  • D: normale btw van toepassing
  • I: geen btw op de transactie
D en I Nee
AITYPCH Type aanrekening
AN, 2 Nee
AIEYCD Netnummer van de bestemming AN, 3 Nee
AIIRST Type netnummer van de bestemming AN, 1 Nee
* Alleen verplicht voor acquirer Bambora

De volgende velden kunnen n keer worden herhaald, waarbij u het getal aan het eind van de veldnaam wijzigt.

Formaat: AN= Alfanumeriek / N=Numeriek, maximum aantal aanvaarde tekens
Veld
Omschrijving
Formaat
Verplicht
AIORCITY1 Luchthaven van vertrek (kort) AN, 3 (IATA)
Ja
AIORCITYL1 Luchthaven van vertrek (lang) AN, 20 Ja
AIDESTCITY1 Luchthaven van aankomst (kort) AN, 3 (IATA)
Ja
AIDESTCITYL1 Luchthaven van aankomst (lang) AN, 20 Ja
AISTOPOV1

Tussenstop

Mogelijke waarden: de hoofdletters O en X.

  • O: de passagier mag een tussenstop maken en er blijven.
  • X: de passagier mag niet blijven.
O en X
Nee
AICARRIER1 Code van de luchtvaartmaatschappij AN 4 Ja
AIBOOKIND1 Reserveringsindicator AN, 2 Nee
AIFLNUM1 Vluchtnummer AN, 4 Nee
AIFLDATE1 Vluchtdatum MM/DD/JJ of JJJJMMDD Nee/Ja*
AICLASS1 Klasse van de luchtvaartmaatschappij AN, 15 Nee/Ja*
* Alleen verplicht voor acquirer Bambora